Căn hộ thông minh West Intela được phân phối bởi CENLAND và 5 đơn vị liên kết.

 Với cương vị là Đơn vị Phát triển Kinh doanh, CENLAND đã tổ chức lễ kí kết hợp tác chiến lược liên kết kinh doanh phân phối căn hộ thông minh West... Xem thêm