Chung cư Tháp Doanh Nhân: Sứt hút mạnh mẽ từ căn hộ

Chung cư Tháp Doanh Nhân: Sứt hút mạnh mẽ từ căn hộ

Chung cư Tháp Doanh Nhân là một trong những dự án tiêu biểu tọa lạc tại quận Hà Đông. Theo đó, dự án đã công bố bảng hàng đợt cuối với mức... Xem thêm