1000ha đất công tại Đồng Nai đang bị lấn chiếm và tranh chấp.

1000ha đất công tại Đồng Nai đang bị lấn chiếm và tranh chấp.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại tỉnh đang sở hữu 14000ha diện tích đất công. Theo đó có gần 1000ha đất công tại Đồng Nai đang... Xem thêm

  Đồng Nai thu hút hơn 62 triệu USD chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018.

 Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh  Đồng Nai thu hút hơn 62 triệu USD (chính xác là 62,2 triệu USD) nguồn vốn đầu tư FDI, bằng 29% so với cùng... Xem thêm
Sala_Garden