Bất động sản Đắk Lắk: Ít ai ngờ Trung Nguyên cũng là “ông trùm”

Bất động sản Đắk Lắk: Ít ai ngờ Trung Nguyên cũng là “ông trùm”

 Ngoài cà phê, Trung Nguyên còn sở hữu 5 dự án với quy mô lớn tại thị trường bất động sản Đắk Lắk. Mặc dù được cấp phép thời điểm 4 –... Xem thêm