Bất động sản Cát Lái sẽ hấp dẫn hơn khi được hoàn thành.

 Dự án xây dựng nút giao thông vòng xoay Mỹ Thủy đang được tiến hành sẽ là giải pháp để giải tỏa tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực ra vào... Xem thêm