42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2401/QĐ-NHNN về việc công bố thông tin về danh sách các ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh... Xem thêm