Đầu tư 337 tỷ thâu tóm dự án khu nghỉ dưỡng cạnh The Nam Hai.

Đầu tư 337 tỷ thâu tóm dự án khu nghỉ dưỡng cạnh The Nam Hai.

Được biết Công ty CP Bamboo Capital sẽ nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas. Theo đó giá trị chuyển nhượng của vốn dự án... Xem thêm