Giải pháp nhà ở cho người lao động khu công nghiệp Đồng Nai

 Con số người lao động chưa có nhà đã lên tới hàng triệu người. Nhưng thực tế nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng được một phần nhỏ của nhu cầu. Vậy... Xem thêm