Đường 700 tỉ làm nứt gần 750 căn nhà

Hơn 30 tháng kể từ ngày công trình thi công đoạn đường 700 tỉ được bàn giao, đến nay các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn đang ngày đêm ngóng chờ tiền... Xem thêm