Nhà “ống cống” mức giá 15.000 USD tại Hong Kong

Sau các dự án cải tiến nhà ở cho người nghèo ở Hong Kong như “nhà lồng sắt” hay “nhà hòm” thì giờ đây họ đã có thêm một sự lựa chọn... Xem thêm