Xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh được đẩy nhanh tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành công văn số 2607/UBND-QLDD2 về việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh .

Công văn đề cập, thời gian gần đây công tác xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh còn khá nhiều hạn chế. Có thể kể đến như việc thực hiện tiến độ còn chậm, việc xây dựng giá giao đất, giá thuê đất, chất lượng một số phương án giá đất chưa đảm bảo yêu cầu…

Theo đó để việc xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh đạt hiệu quả tốt nhất và tuân thủ theo quy định của pháp luật đồng thời làm ổn định thị trường BĐS, UBND tỉnh đã đề nghị Sở Tài Nguyên Môi Trường cùng Hội đồng Thẩm định giá đất phải tích cực, nâng cao trách nhiệm đồng thời đảm bảo chất lượng tham mưu trong việc xác định và thẩm định giá đất tại địa bàn.

Cụ thể, các đơn vị này cần nâng cao chất lượng việc khảo sát xây dựng giá trị đầu vào để xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu cung cấp trước UBND tỉnh và pháp luật.

 Xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh được đẩy nhanh tiến độ
Xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh được đẩy nhanh tiến độ

Ngoài ra, các thông tin thu thập xác định giá đất phải theo phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp thặng dư phải đảm bảo độ chính xác cao. Bên cạnh đó cần hoàn thiện đầy đủ các căn cứ pháp lý, đảm bảo tính ổn định, phán ánh đúng tính chất của thị trường BĐS. Cùng với đó loại trừ tình trạng thông tin ảo, thông tin không có giá trị hoặc có giá trị thấp, thông tin mang tính nóng sốt chịu ảnh hưởng bởi thực trạng đầu cơ, giá “bong bóng”. Về báo cáo thuyết minh phương án giá đất, cần phải đề cập và xây dựng các mục giá đất cụ thể UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận.

Không chỉ vậy, cần đẩy nhanh tiến độ việc xác định và thẩm định giá đất nhất là việc xây dựng giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chưa hết, sau khi hoàn thiện tờ trình về phương án xác định giá các loại đất tại Quảng Ninh gửi cho UBND tỉnh trên phần mềm chính quyền điện tử cần phải gửi hồ sơ ngay cho UBND tỉnh để nhanh chóng thẩm tra, phê duyệt nhằm đảm bảo độ chính xác cao và tuân thủ đúng quy định.

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You