Bổ sung đoạn tuyến cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT.

 Dự án tuyến cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư là 8.743 tỷ đồng. Trong đó 2.100 đồng/PCU/km…dự kiến vay ODA của ADB.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về việc bổ sung đoạn cao tốc bắt đầu từ cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng vào dự án tuyến cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT Bắc Giang  – Lạng Sơn.

Cụ thể Bộ Giao thông Vận tải nhận chỉ đạo từ Thủ tướng thống nhất với UBND tỉnh Lạng Sơn để tiến hành thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang – thành phố Lạng Sơn theo hình thức BOT. Đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết những bất cập còn tồn tại của trạm thu giá của dự án.

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn đường từ Hữu Nghị – Chi Lăng, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT theo kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải cũng như đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn và tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Theo đó Bộ Giao thông Vận tải phải có trách nhiệm nghiên cứu cũng như tiếp nhận ý kiến và tham mưu của các Bộ để tiến hành bổ sung đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng vào dự án tuyến cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT Bắc Giang  – Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giải quyết trong quyền hạn để mang lại hiệu quả đầu tư và thực hiện đúng tiến độ để hoàn thành tuyến vào năm 2020.

Khi thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ khúc mắc và khó khăn về tín dụng. Mặt khác trình lên Thủ tướng để xin ý kiến với những vấn đề nằm ngoài quyền hạn.

Được biết dự án BOT Bắc Giang  – Lạng Sơn do Công ty CP BOT Bắc Giang  – Lạng Sơn thuộc Tổng công ty VEC làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư với trị giá vốn khoảng 8.743 tỷ đồng bao gồm nguồn vốn dự kiến vay ODA của ADB là 2.100 tỷ đồng/PCU/km. Theo đó lộ trình tăng phí được áp dụng là 12%/3 năm.

 

Bình luận

Bình luận

www.pdf24.org    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You