Tồn kho bất động sản tháng 3/2018 trị giá hơn 24.7000 tỷ đồng

 Tính đến ngày 23/03.2018, trị giá tồn kho bất động sản còn khoảng 24.763 tỷ đồng. Con số ghi nhận được giảm 80,74% so với giai đoạn đỉnh điểm ở quý I/2013.

Thông tin này được cung cấp bởi Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS của Bộ Xây dựng. Như vậy, tính thanh khoản của thị trường BĐS vẫn được đảm bảo.

So với thời điểm quý I/2013, trị giá tồn kho bất động sản đã giảm 103.785 tỷ đồng, giảm đáng kể 80,74%. So với thời điểm 20/12/2017, con số này đã giảm 619 tỷ đồng tương đương 2,44%. So với thời điểm này tháng 1/2018 thì đã giảm được 395 tỷ đồng.

Tồn kho bất động sản trị giá hơn 24.7000 tỷ đồng.
Tồn kho bất động sản trị giá hơn 24.7000 tỷ đồng.

Theo đó, chiếm giá trị lớn nhất vẫn là tồn kho đất nền nhà ở. Cụ thể tồn kho phân khúc này trị giá khoảng 11.945 tỷ đồng với 3.016.261m2. Đừng thứ hai là tồn kho nhà thấp tầng với 2.971 căn trị giá 6.804 tỷ đồng. Tồn kho phân khúc căn hộ chung cư trị giá 3.853 tỷ đồng với 2.654 căn. Về phân khúc đất nền thương mại, trị giá tồn kho khoảng 2.161 tỷ đồng với quy mô 552.771m2.

Xét riêng thành phố Hà Nội đến ngày 20/03/2018, trị giá tồn kho bất động sản còn khoảng 5.257 tỷ đồng. So với thời điểm quý I/2013 đã giảm 11.803 tỷ đồng tương đường 69,19%. So với thời điểm 20/12/2017 đã giảm 36 tỷ đồng tương đương 0,68%. Đồng thời giảm 16 tỷ đồng so với thời điểm tháng 1/2018.

Về thành phố HCM, tồn kho bất động sản còn khoảng 4.558 tỷ đồng. So với thời điểm quý I/2013 đã giảm 24.184 tỷ đồng tương đương 84,14%. So với thời điểm 20/12/2017 thì giảm 112 tỷ đồng tương đương 2,4% và giảm 64 tỷ đồng so với tháng 1/2018.

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You