Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc được điều chỉnh cục bộ.

 Thủ tướng Chính phủ vừa đưa ra ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang một cách cục bộ đến năm 2030.

Theo đó về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc cục bộ khu vực Bãi Thơm đã chấp nhận bởi Thủ tướng chính phủ.

Cụ thể Thủ tướng chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang liên tục cập nhật và nắm bắt rõ tính hình của việc điều chỉnh lần này. Đồng thời soạn thảo bổ sung vào hồ sơ đồ án Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030. Bên cạnh đó chỉ đảo quản lý và thực hiện kế hoạch quy hoạch tuân theo quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You