Quy định về đính chính và thu hồi sổ đỏ.

 Ông Lê Nguyên Đức trú tại Đà Nẵng đặt câu hỏi: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng diện tích đất” thì theo quy định về đính chính và thu hồi sổ đỏ tại Điểm d, Khoản 2, tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 sẽ được giải thích như thế nào?

Thắc mắc về quy định về đính chính và thu hồi sổ đỏ.

Ông Đức chia sẻ hiện có nhiều cơ quan địa chính nhà đã sử dụng các quy định về đính chính và thu hồi sổ đỏ không đúng diện tích đất là không thống nhất. Theo đó ông đề nghị Bộ tài nguyên và môi trường làm rõ ý  nghĩa của các từ ngữ trên quy định trong luật đất đai.

Ông Đức cũng lấy ví dụ. Chẳng hạn trong hồ sơ địa chính lưu trữ thì diện tích thực của thửa đất là 80m2, diện tích trong giấy chứng nhận là 80m2. Nhưng khi có khiếu nại thì diện tích được do lại bởi Phòng Tài nguyên và Môi trường là 85m2. Hay thậm chí trong hồ sơ địa chính lưu trữ là 80m2 nhưng phát hiện trong Giấy chứng nhận lại là 85m2.

Một ví dụ khác là trong hồ sơ được thiết lập ban đầu diện tích sử dụng là 80m2, diện tích này cũng trùng khớp với Giấy chứng nhận đã cấp, sau khi kiểm tra thực tế cũng đo được 80m2. Nhưng khi xảy ra tranh chấp và khiếu nại về ranh giới chống lấn của nhà liền kề thì Phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng phải áp dụng quy định về đính chính và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp sau áp dụng điều luật trên “Giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích đất” như trên.

Giải đáp thắc mắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 106 về Luật Đất Đai quy định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích là trường hợp diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận không đúng với diện tích thực tế đang sử dụng có đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật.

Theo đó trường hợp này nhà nước sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại theo quy định về đính chính và thu hồi sổ đỏ tại Khoản 1, Điều 106. Trường hợp này không nằm trong trường hợp quy định về đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Về quy định về đính chính, nếu sai sót trong quá trình viết Giấy chứng nhận về diện tích thực sử dụng và diện tích viết trên giấy chứng nhận thì sẽ được UBND xã và Văn phòng đăng kí tiến hành kiểm tra lại. Nếu chủ sở hữu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện theo đúng quy định đó là đính chính sai sót.

Cụ thể trong hai ví dụ của ông Đức thì trường hợp thứ nhất thì thực tế diện tích sử dụng không đúng so với diện tích trên Giấy chứng nhận do sai xót ở khâu đo đạc. Do đó cần tiến hành thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận theo đúng quy định tại Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Với ví dụ 2 thì diện tích đất sử dụng thực tế trùng khớp với diện tích trên giấy tờ do đó không thực hiện thu hồi hay đính chính.

 

 

 

Bình luận

Bình luận

en.pdf24.org    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You