Năm 2018, mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội vẫn là 5%

Trong năm 2018 này, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng là 5%/năm.

Hình minh họa

Vừa qua thì Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 117 về việc chỉ định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100.

Theo Nghị định số 100, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm nay đối với dư nợ của các khoản cho vay để thuê hoặc mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vẫn giữ nguyên ở mức lãi suất 5%/năm.

Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký kết và thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, những đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà Ở.

Các đối tượng trên có thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn so với thời hạn cho vay tối thiểu thì được phép thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You