Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội quy định 4,8%/năm.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa mới tiến hành ký Quyết định 370/QĐ-TTg quy định về mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội được Thủ tướng phê duyệt dành cho các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng mới hoặc thực hiện công tác cải tạo sửa chữa nhà để ở căn cứ theo Nghị định 100/2015/NĐ – CP ban hàng vào 20/10/2015 là 4,85/năm. Được biết Nghị này được Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018. Ngoài ra mức lãi suất nợ quá thời hạn quy định sẽ được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội quy định 4,8%/năm.
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội quy định 4,8%/năm.

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ – CP các đối tượng được thực hiện vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội đồng thời đầu tư xây mới và cải tạo để ở bao gồm các đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Theo đó các đối tượng kể trên sẽ được vay vốn trong thời hạn ít nhất là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn với thời gian thấp hơn thời gian quy định thì sẽ tiến hành thỏa thuận với ngân hàng để quyết định thời hạn vay vốn thấp hơn thời hạn vay tối thiểu.

Thời điểm trước đó vào cuối năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định số 2735/QĐ – NHNN quy định về mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội. Quyết định này được Ngân hàng Thương mại sử dụng trong năm 2018 với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định là 5%.

 

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You