Hệ số điều chỉnh giá đất tại TPHCM thay đổi từ ngày 25/03/2018.

 Cụ thể vừa qua thành phố HCM mới ban hành Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (còn được gọi là hệ số K) của thành phố cho năm 2018.  

Quyết định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 25 – 03. Dựa trên kết quả đánh giá chung có thể nhận định, năm 2018 hệ sống điều chỉnh giá đất sẽ có chiều hướng tăng so với năm 2017 và phân chia các nhóm chi tiết theo từng khu vực.

Cụ thể từng nhóm được phân chia như sau. Nhóm 1 được quy định cho các đối tượng bao gồm hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở với phần diện tích đất vượt hạn mức. Với nhóm này hệ số điều chỉnh giá đất được quy định là 1,1 lần.

Nhóm 2 áp dụng quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực với các trường hợp sau: trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo, xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

Về việc phân chia khu vực sẽ được xác định như sau:

– Khu vực 1 bao gồm các Quận như Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Quận Tân Bình và Phú Nhuận.

– Khu vực 2 bao gồm các Quận như Quận 6, 7, Quận Gò Vấp, Bình Thạnh và Tân Phú.

– Khu vực 3 bao gồm các Quận như Quận 2, 8, 9, 12, Quận Bình Tân và Thủ Đức.

– Khu vực 4 bao gồm các huyện như huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn.

– Khu vực 5 bao gồm huyện Cần Giờ.

  Hệ số điều chỉnh giá đất tại TPHCM thay đổi từ ngày 25/03/2018.
Hệ số điều chỉnh giá đất tại TPHCM thay đổi từ ngày 25/03/2018.

Nhóm 3 quy định hệ số điều chỉnh giá đất sẽ phụ thuộc vào từng khu vực. Đối tượng thuộc nhóm này bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sửu dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Ngoài ra công nhận quyền sử dụng và được phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Bên cạnh đó còn có trường hợp xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá, hoặc cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra đối tượng thuộc nhóm này còn có trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất để đưa vào tính giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Cụ thể phân chia hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được quy định theo từng khu vực như dưới đây:

– Khu vực 1 bao gồm quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận sẽ áp dựng hệ số 2,1 lần.

– Khu vực 2 bao gồm quận 6, 7, quận Gò Vấp, Bình Thạnh và Tân Phú áp dụng hệ số 1,9 lần.

– Khu vực 3 bao gồm quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân và Thủ Đức áp dụng hệ số 1,7 lần.

– Khu vực 4 bao gồm huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn áp dụng hệ số 1,5 lần.

– Khu vực 5 bao gồm huyện Cần Giờ áp dụng hệ số 1,3 lần.

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You