Dự án đường sắt tốc độ cao được đề nghị lập báo cáo tiền khả thi.

Đề nghị lập, xác minh và xét duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Trong Báo cáo đề cập cả phần đánh giá tác động môi trường của dự án…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt tốc độ cao nằm trên trục Bắc – Nam.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải làm chủ trì hợp tác cùng với Bộ tài nguyên và môi trường cùng các sở ngành liên quan để tiến hành thành lập, xác minh và xét duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, trong Báo cáo cần đánh giá tác động môi trường của dự án tuân theo quy định của pháp luật về việc đầu tư xây dựng.

Được biết, thời gian trước, dựa trên căn cứ của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, tháng 2/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2050. Ngoài ra việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 với lộ trình phát triển dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam cũng được Thủ tướng cân nhắc và phê duyệt.

Phấn đấu đến năm 2030 nghiên cứu kế hoạch đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa trên trục đường nối liền Bắc – Nam. Đặc biệt cần chuẩn bị các hạng mục cần thiết để ưu tiên đầu tư những đoạn tuyến có lượt lưu thông vận tải lớn. Nổi bật là các đoạn kết nối Hà Nội với Hồ Chí Minh chẳng hạn đoạn Hà Nội – Vinh, TP HCM – Nha Trang.

Dự án đường sắt tốc độ cao sẽ được khởi công xây dựng trong giai đoạn 2020 – 2030. Khi đưa vào họat động dự kiến tốc độ của tàu có thể đạt từ 160km/h – 200km/h. Được biết đường sắt này được triển khai với đường đôi khổ 1435mm, điện khí hóa cùng hạ tầng tuyến tốt nhằm đạt được tốc độ 350km/h trong tương lai. Theo đó dự án này cũng khuyến khích thực hiện các đoạn tuyến có lượt lưu thông vận tải lớn hơn trên trục đường nối liền Bắc  – Nam trước dựa trên tiềm lực vốn huy động được.

Phấn đấu đến năm 2050 sẽ hoàn tất quá trình xây dựng tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục đường nối liền Bắc – Nam. Sau khi hoàn tất, tuyến đường sẽ được đưa vào họat động với tốc độ cao tốc lên tới 350km/h.

Dựa trên lộ trình kể trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra lại các nghiên cứu được tiến hành trước đó về dự án đường sắt tốc độ cao này để cập nhật và hoàn thành Báo cáo trình lên chính phủ.

 

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You