Dự án Cảng Quốc tế Sao Biển trị giá 4.500 tỷ được gia hạn.

 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới phê duyệt việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty CP Cảng quốc tế Sao Biển tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Cảng quốc tế Sao Biển thuộc địa phận xã Mỹ Xuân huyện Tân Thành.

Trước đó vào tháng 11/2017, Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển đã trình lên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu văn bản đề nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng để đưa đất vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh đã chấp thuận đề nghị của công ty gia hạn 24 tháng để tiếp tục tiến hành dự án Cảng quốc tế Sao Biển.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu Công ty CP Cảng quốc tế Sao Biển phải có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng tiến độ trong Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư được cấp. Đồng thời tích cực báo cáo cho UBND tỉnh tình hình thực hiện dự án theo đúng quy định. Mặt khác Công ty phải thực hiện theo đúng quy định nộp cho Nhà nước khoản tiền tương đương mức tiền thuê đất phải nộp trong thời gian thực hiện chậm tiến độ. Theo đó khoản tiền này được tính dựa trên tiền thuê đất hàng năm.

Cụ thể, trước đó UBND tỉnh đã phê duyệt cho Công ty CP Cảng Quốc tế Sao Biển thuê diện tích đất 680.174,5m2 thuộc địa phần xã Mỹ Xuân huyện Tân Thành để tiến hành đầu tư xây dựng dự án  Cảng Quốc tế Sao Biển. Được biết dự án được đầu tư với quy mô vốn là 4.551.903 tỷ đồng thực hiện đầu tư theo lộ trình 04 năm. Theo đó, đất thuê đã được bàn giao cho Công ty từ ngày 23/02/2012 và tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 03/01/2013.

Nhưng vào quý IV/2016, sau khi thanh tra phát hiện Công ty này mới tiến hành thi công bờ bao bảo vệ toàn bộ diện tích đất cho thuê. Như vậy dự án chưa tiến hành theo đúng tiến độ đăng kí trong Giấy chứng nhận đầu tư. Việc này ảnh hưởng đến các dự án liên quan là đường Liên cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc khu vực đất cho Công ty này thuê nhưng hiện nay chưa được đầu tư thi công. Đo đó ảnh hưởng đến việc thực hiện thi công và khả năng họat động cảng sau khi tiến hành đầu tư.

 

Bình luận

Bình luận

PDF Converter    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You