Đồng Nai thu hút hơn 62 triệu USD chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018.

 Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh  Đồng Nai thu hút hơn 62 triệu USD (chính xác là 62,2 triệu USD) nguồn vốn đầu tư FDI, bằng 29% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 6% kế hoạch của năm.

Được biết, trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cấp vốn mới cho 4 dự án với trị giá vốn là 22,7 triệu USD. Ngoài ra còn có 3 dự án điều chỉnh vốn tăng thêm trị giá hơn 39,5 triệu USD.

  Đồng Nai thu hút hơn 62 triệu USD chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018.

Tính từ đầu năm đến nay, các dự án mới và tăng vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phần lớn là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Theo đó với hướng đầu tư này sẽ phù hợp với ngành nghề mà tỉnh Đồng Nai đang ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Đến hết tháng 2/2018, tỉnh Đồng Nai đã sở hữu 1.754 dự án với tổng trị giá vốn đầu tư đạt gần 32 tỷ USD. Được biết có 1.300 dự án với tổng trị giá vốn đầu tư gần 27 tỷ USD vẫn còn hiệu lực. Đến hiện tại tỉnh đã thu hút được sự đầu tư của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dẫn đầu việc đầu tư vào tỉnh Đồng Nai là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

 

Bình luận

Bình luận

PDF Creator    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You