Đề xuất nới thời hạn cấp số đỏ đối với nhà đất mua bán bằng giấy viết tay.

 Nếu như trước đây, các trường hợp nhà đất mua bán bằng giấy viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đến nay UBND TPHCM mới đề xuất nới rộng thời gian đến trước ngày 1/7/2014.

Vào ngày 9/3 vừa qua, UBND TPHCM cho biết, thành phố vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp chuyển nhượng, nhà đất mua bán bằng giấy tay từ sau ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014.

Được biết cho đến hiện tại thành phố đang triển khai theo Nghị định số 01/2017 của Chính phủ thực hiện cấp sổ đỏ cho những trường hợp nhà đất mua bán bằng giấy viết tay trong thời hạn từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/1/2008.

UBND thành phố cho biết, Nghị định 01/2017/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai của Chính phủ ban hành ngày 6/1/2017 được nhìn nhận có nhiều điểm mới, giải quyết những khó khăn và vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, nghị định cũng giúp quy trình đăng kí, cấp sổ đỏ cho cá nhân và tổ chức được rút ngắn đáng kể.

Sở hữu nhiều điểm mới tích cực nhưng trên thực tế thành phố vẫn ghi nhận được những trường hợp người mua đất bằng giấy viết tay trong thời gian từ năm 2008 đến ngày 1/7/2014 chưa có giấy tờ hợp pháp. Chình vì thế UBND thành phố đã có kiến nghị để Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cân nhắc để xử lý khó khăn cho các trường hợp này.

 

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You