Cụm công nghiệp mới tại Bà Rịa – Vũng Tàu được đầu tư 155 tỷ đồng.

 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phê duyệt cho phép Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh đầu tư dự án Cụm công nghiệp  mới – Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi tọa lạc tại địa phận xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụm công nghiệp mới – tiểu thủ công nghiệp An Ngãi được xây dựng với diện tích đất khoảng 434.600m2 với quy mô vốn đầu tư là 155 tỷ đồng. Mục tiêu và quy mô dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng  Cụm công nghiệp mới – tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 31/12/2017 và sở hữu thời gian họat động là 50 năm.

Dự án được tiến hành triển khai thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thiện thi công các hạng mục trên phần đất có diện tích 65.243,1 m2 đã được giao đến ngày 31/12/2013. Giai đoạn hai thực hiện hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại, lập hồ sơ thuê đất với phần diện tích 51.975,2m2 và thực hiện xong các hạng mục trên phần diện tích này đến ngày 31/05/2016.

Giai đoạn ba tiếp tục hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại, lập hồ sơ thuê đất với phần diện tích là 105.752,7m2 và thực hiện xong các hạng mục xây dựng trên phần đất này đến hết ngày 31/05/2018. Giai đoạn bốn cũng tiếp tục tiến hành các nội dung như giai đoạn 3 nhưng triển khai trên phần diện tích còn lại là 217.091,5m2 để đưa vào khai thác dự án vào cuối năm 2019.

Để tiến hành dự án theo đúng tiến độ, UBND tỉnh đã đề nghị Chủ đầu tư cần có trách nhiệm phân bổ đủ nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng cam kết. Đồng thời tiến hành báo cáo tiến độ thực hiện và vốn sử dụng theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và trình lên Sở Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Sở Xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra khi thực hiện dự án Chủ đầu tư cũng phải thực hiện theo đúng pháp luật về quy định thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan. Mặc khác thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo định kì hàng tháng, quý, năm theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHDT ban hành ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án Công nghiệp mới – tiểu thủ công nghiệp sẽ dừng họat động theo quy định nếu chủ đầu tư không tiến hành dự án theo đúng cam kết và tuân theo pháp luật.  Ngoại trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư phê duyệt tạm ngừng hoặc kéo dài thời gian đầu tư theo đúng quy định.

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You