Cơ hội mua nhà ở xã hội cho công nhân ngày càng nhiều.

 Luật Nhà ở 2014 quy định những doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ được hưởng vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang họat động tại Việt Nam. Theo đó công nhân sẽ có nhiều cơ hội mua nhà ở xã hội hơn.

Lên tiếng về nguyện vọng của đoàn viên về chính sách nhà ở cho công nhân đặt biệt là công nhân các KCX – HCN, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chia sẻ Luật Nhà ở 2014 sở hữu một số điểm mới có lợi cho người lao động mở ra nhiều cơ hội mua nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Luật Nhà ở 2014 đã được chỉnh sửa và hoàn thiện hơn những vấn đề còn tồn tại tạo điều kiện về mặt pháp lý trong vấn đề nhà ở hiện nay. Bên cạnh mở rộng đối tượng được sở hữu nhà (bao gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam), Luật nhà ở 2014 cũng quy định rõ ràng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đặc biệt hướng tới những khách hàng là những người có thu nhập thấp, chưa có chỗ an cư chẳng hạn người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Cơ hội mua nhà ở xã hội cho công nhân ngày càng nhiều.

Trong Khoản 2, Điều 16 của Luật nay quy định, tại các đô thị được xếp hạng loại đặc biệt, loại 1, loại 2 hoặc loại 3 thì chủ đầu tư khi đầu tư nhà ở thương mại thì phải dành một phần quỹ đất thuộc dự án để tiến hành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư nhà ở xã hội. Với các loại đô thị còn lại sẽ dựa trên cân nhắc vào các điều kiện của UBND cấp tỉnh để áp dụng quy định này.

Về ưu đãi khi tiến hành đầu tư nhà ở xã hội, Điều 58 có quy định rất rõ ràng và cụ thể. Được biết các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện thi công nhà ở xã hội không phải nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 với mực đích cho thuê, cho thuê mua, bán thì sẽ nhận được các điều khoản ưu đãi. Theo đó các ưu đĩa bao gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện thi công nhà ở xã hội, miễn hoặc giảm một số loại thuế chẳng hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi xây dựng nhà ở xã hội với mục đích cho thuê thì sẽ được hưởng ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp cho thuê mua, bán.

Với những thay đổi tích cực công nhân sẽ có nhiều thuận lợi và cơ hội mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ còn được hưởng ưu đãi khi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng. Cũng giống như ưu đãi về thuế, các trường hợp đầu tư với mục đích cho thuê sẽ nhận được mức ưu đãi với lãi suất thấp hơn cùng thời gian vay dài hạn hơn so với các trường hợp thuê mua, bán. Mặt khác, doanh nghiệp cũng sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ hoàn toàn hoặc một phần kinh phí để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Riêng trường hợp xây dựng nhằm mục đích cho thuê sẽ nhận được mức hỗ trợ hoàn toàn.

Với những sự thay đổi này có thể thấy sự thông thoáng và mới mẻ của Luật Nhà ở 2014. Nhờ đó người lao động nhất là công nhân có thu nhập thấp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội mua nhà ở xã hội. Thực tế còn phụ thuộc vào sự áp dụng linh họat của các cấp địa phương khi thực hiện các quy định của Luật này. Điều này cũng sẽ giúp công nhân làm việc tại khu công nghiệp sẽ tiếp cận gần hơn với cơ hội sở hữu nhà và gắn bó lâu dài hơn với công việc.

 

 

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You