Các dự án chậm tiến độ được yêu cầu rà soát tổng thể.

 Được biết, Phó Thủ tướng – Trịnh Đình Dũng vừa đề nghị các bộ, ngành tiến hành rà soát các dự án chậm tiến độ. Từ đó nêu ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Được biết, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc kiểm tra, rà soát và thực hiện nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Các dự án chậm tiến độ được yêu cầu rà soát tổng thể.
Các dự án chậm tiến độ được yêu cầu rà soát tổng thể.

Theo đó, gần đây Chính phủ đã nỗ lực thiết lập và thay đổi các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển sản xuất – kinh doanh. Mặc dụ vậy nhiều dự án lớn vẫn còn chậm tiến độ. Cụ thể trong hai năm 2016 và 2017, có rất ít dự án lớn được triển khai xây dựng để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ. Từ đó nêu ra các nguyên nhân và giải pháp giải quyết để thực hiện nhanh tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, kiểm tra và rà soát các dự án sắp hoàn thành thủ tục đầu tư, giải quyết các vướng mắc để có thể triển khai dự án trong năm 2018. Theo đó phải đảm bảo tính an toàn, chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đóng góp vào sự phát triển sản xuất – kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các bộ, ngành liên quan phải khẩn trương đưa ra các giải pháp đồng bộ để thực hiện hệ thống đường bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt cần phải đưa ra được các biện pháp để thực hiện nhanh tiến độ xây dựng đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.

 

Bình luận

Bình luận

PDF Creator    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You