Bất động sản Bắc Vân Phong diễn biến phức tạp, khó lường.

 UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, gần đây nhiều người đã đến tỉnh thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật. Điều này khiến bất động sản Bắc Vân Phong diễn biến phức tạp.

Ngoài Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong chính là 1 trong 3 đặc khu đầu tiên. UBND tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Khi các cơ quan nhà nước đang tiến hành lên kế hoạch, bàn thảo và chờ quyết định của Quốc hội thì thông tin này đã trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến bất động sản Bắc Vân Phong diễn biến phức tạp với nhiều giao dịch chuyển nhượng trái pháp luật.

Diễn biến này cũng tương tự như ở Vân Đồn buộc UBND phải vào cuộc để điều chỉnh cũng như cảnh báo người dân. Cụ thể UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chỉ thị số 01/CT – UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên khu vực huyện Vạn Ninh ngày 18/1/2018.

Chỉ thị nêu rõ khu vực huyện Vạn Ninh nói riêng, bất động sản Bắc Vân Phong nói chung đang có nhiều diễn biến phức tạp chẳng hạn nhiều người trong và ngoài tỉnh đã tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật. Cụ thể mức giá bán đã bị đẩy lên cao đột biến, nhiều tình trạng vi phạm pháp luật diễn ra như lấn chiếm đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông…ngày càng diễn ra nhiều.

Bất động sản Bắc Vân Phong diễn biến phức tạp, khó lường.

Để phòng tránh và ngăn chặn kịp thời những vi phạm này UBND đã yêu cầu Sở tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý kinh tế Vân Phong và các sở ngành có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ và có phương án phòng ngừa tốt nhất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo UBND xã thực hiện các biện pháp kịp thời để phát hiện và ngăn chặn cũng như giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời tiến hành rà soát và kiểm tra thường xuyên các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai và trách nhiệm công vụ để nghiêm trị cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm khiến xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn quản lý. Hơn nữa, các cán bộ công chức thực hiện hành vi tiêu cực trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đặc biệt trong việc cấp giấy sử dụng đất cho hộ gia đình hay cá nhân. Ngoài ra cũng cần hợp tác với các sở ngành liên quan để xử lý những vướng mắc trong việc thủ tục hành chính về đất đai…

Về trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cần hợp tác với UBND huyện Vạn ninh và các sở ngành liên quan để đề xuất phương án và kế hoạch cũng như cách giải quyết cho HĐND tỉnh. Riêng UBND tỉnh sẽ tiến hành chỉ đạo và nghiên cứu và thống nhất kế hoạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhờ đó mở ra nhiều cơ hội đầu tư tích cực cho sự phát triển của địa bàn huyện và bất động sản Bắc Vân Phong.

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You