Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai được phê duyệt

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi xây dựng quy hoạch có quy mô khoảng 27.040ha. Quy hoạch trải dài địa phận các khu vực sau; thị trấn Núi Thành, các xã gồm Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa, các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng, phường An Phú, xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào…

Quy hoạch được thực hiện nhằm phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam. Đồng thời đầu tư Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động và bền vững cũng là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics và sản xuất nông nghiệp, liên kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Ngoài ra việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai cũng là động lực phát triển thành vùng kinh tế của tỉnh Quảng Nam.

Được biết dân số tại Khu kinh tế này đang là 128.094 người. Dự báo đến năm 2035 con số này sẽ tăng lên đạt 550.000 – 600.000 người. Qũy đất phát triển công nghiệp đến năm 2035 đạt khoảng 5000ha, quy mô diện tích đầu tư các khu chức năng đô thị, du lịch dịch vụ đến năm 2035 đạt khoảng 7.000ha.

 

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai được phê duyệt
Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai được phê duyệt

Việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai cần phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể. Theo đó cần đánh giá các điều kiện tự nhiên và phân tích vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển, xây dựng không gian và phân khu chức năng. Bên cạnh đó cần phải xây dựng quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng. Ngoài ra xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược. Hơn nữa, cần xây dựng các dự án ưu tiên và nguồn lực để tiến hành thực hiện…

Trong đó, việc lập quy hoạch cần xác định rõ các vấn đề như tiềm năng, động lực chính phát triển Khu kinh tế trên cơ sở phân tích, đánh giá các dự báo định hướng của quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch liên quan…

Ngoài ra đơn vị xây dựng quy hoạch cũng cần dự báo về tình hình kinh tế, xã hội, quy mô dân số, lực lượng lao động, và quỹ đất. Bên cạnh đó dự báo các ván đề khác như sự thay đổi của môi trường tự nhiên, nhu cầu sử dụng đất, quy mô các khu chức năng thuộc khu kinh tế mở Chu Lai, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của khu vực…

Được biết nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai kéo dài trong 12 tháng kể từ khi được phê duyệt.

>> Xem thêm bài viết: Chung cư Tháp Doanh Nhân: Sứt hút mạnh mẽ từ căn hộ

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You