Đầu tư vào bất động sản đón nhận thêm gần 117.000 tỷ đồng.

Theo đó trong 4 tháng đầu năm 2018, đầu tư vào bất động sản đang đứng đầu về lượng vốn đăng ký mới với trị giá 116.750 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng số vốn đăng ký mới.

Số liệu trên vừa được công bố trong báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và quý 1/2018 bởi Cục quản lý đăng ký kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tính chung cả nước, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động trở lại ghi nhận được là 52.737 doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2018. Cụ thể số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 41.295 doanh nghiệp, còn là 11.442 là doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đầu tư vào bất động sản đón nhận thêm gần 117.000 tỷ đồng.
Đầu tư vào bất động sản đón nhận thêm gần 117.000 tỷ đồng.

Xét về trị giá vốn, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn ghi nhận được đạt 1.161.019 tỷ đồng. Trong đó có 412.028 tỷ đồng là số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới và 748.991 tỷ đồng là số vốn đăng ký tăng thêm của 12.170 doanh nghiệp đăng ký bổ thêm nguồn vốn.

Về lĩnh vực trong 4 tháng đầu năm, đầu tư vào bất động sản dẫn đầu cả về số lượng lẫn trị giá vốn. Theo đó tại lĩnh vực bất động sản đã có 1.982 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với trị giá vốn đăng ký là 116.750 tỷ đồng. Con số này chiếm 28,3% tổng số đăng ký chung các ngành.

Bình luận

Bình luận

Create PDF    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You