“ Đầu tư đồng loạt đất đặc khu, sốt đất là đương nhiên”

Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp diễn ra chiều 4/6 về tình trạng sốt đất tại 3 khu vực được dự kiến là đặc khu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Hà cho rằng: Theo quy luật thì việc đầu tư đồng loạt đất đặc khu thì việc sốt đất là đương nhiên. Thế nhưng vấn đế nghiêm trọng đó là chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và đất nông nghiệp.

Tình trạng sốt đất cùng như vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 khu vực đang dự kiến là đặc khu bao gồm Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn đang là vấn đề rất nóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, trong buổi chất vấn thứ 2 vào ngày 4-6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã bày tỏ nhiều quan điểm để trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Bộ trưởng cho rằng, chúng ta biết điều này nhưng chưa đưa ra các giải pháp cụ thể để phòng ngừa thay vì giải pháp hành chính. Minh chứng là quy hoạch sân bay Long Thành được thực hiện cách đây 5 năm, mặc dù đã dự đoán trước và có giải pháp để phòng ngừa tuy nhiên người dân vẫn có nhiều cách giao dịch khác chẳng hạn như giao dịch ngầm như ủy quyền cho người mua….

“Đầu tư đồng loạt đất đặc khu, sốt đất là đương nhiên”
“Đầu tư đồng loạt đất đặc khu, sốt đất là đương nhiên”

Đến nay, câu chuyện về 3 khu vực đang được dự kiến đặc khu cũng tương tự. Mặc dù đã có chỉ thị hành chính thế nhưng thực tế người dân vẫn thực hiện giao dịch ngầm, đầu tư đồng loạt đất đặc khu. Chính vì thế, tình trạng sốt đất xảy ra là chuyện đương nhiên. Theo đó việc ban hành nội dung trong Chỉ thị của các UBND tại 3 địa phương kể trên là đúng tuy nhiên nó lại không phù hợp theo pháp luật.

Do đó, ông Trần Hông Hà đã đề xuất, để quản lý hiệu quả cần xây dựng cơ chế, quy chế đặc biệt chẳng hạn như ban hành Nghị quyết của Quốc hội, rộng hơn là xây dựng quy định trong Luật Đất đai. Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trả lời rằng: Trình độ, năng lực của các cơ quan quản lý chưa kịp thời, khi quy hoạch đầu tư, việc đền bù phải được thực hiện sao để đảm bảo công bằng, hiệu quả. Bộ trưởng cho rằng, các địa phương tại các đặc khu cần nghiên cứu hồ sơ đất đai để quản lý thực trạng đang diễn ra để giải quyết đền bù. Có như vậy người dân đang sinh sống nơi đây và người đến khai hoang mới xứng đáng được hưởng trong khi đó người đầu cơ không được hưởng.

>> Xem thêm bài viết: Bất động sản Bắc Vân Phong diễn biến phức tạp, khó lường.

Bình luận

Bình luận

PDF24    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You