Quảng cáo

Hiện Cố Vấn Đầu Tư mỗi ngày đón nhận hơn 1000 khách ghé thăm với hơn 50.000 lượt xem trang. Cố Vấn Đầu Tư nhận đặt banner quảng cáo cho các doanh nghiệp bất động sản với các vị trí sau:

Vị trí số 1:

Mô tả: Top Banner

Xuất hiện: Toàn bộ các trang

Kích cỡ: 728×90

Giá: 2000 VND / 1 giờ . Mua ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 15 ngày.

Ví dụ:

Vị trí số 2:

Mô tả: Sidebar Banner

Xuất hiện: Toàn bộ các trang

Kích cỡ: 300×250

Giá: 2500 VND / 1 giờ . Mua ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 15 ngày.

Ví dụ:

Vị trí số 3:

Mô tả: Sidebar Big Banner

Xuất hiện: Toàn bộ các trang

Kích cỡ: 600×300

Giá: 5000 VND / 1 giờ . Mua ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 15 ngày.

Vị trí số 4:

Mô tả: Detail Post Banner

Xuất hiện: Dưới mỗi bài viết

Kích cỡ: 728×90

Giá: 2000 VND / 1 giờ . Mua ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 15 ngày.

Ví dụ:

Liên hệ: Mr Tuấn 0904282876

 

PDF24    Send article as PDF